Šta je refleksija u fotografiji?

Refleksija u fotografiji se naziva još i fotografija u ogledalu jer se koristi površina za refleksiju, odnosno odraz za stvaranje umetničkog dela.

Za ovakvu vrstu fotografije najzanimljivije lokacije za fotografe su jezera, okeani, reke, pa čak i kišne kapi koje služe za stvaranje brilijantnih fotografija. Manje korišćeni resursi koji se mogu lako upotrebiti za ovaj tip fotografije su: metal, pločice, ogledala ili bilo šta sa povšinom koja sija.