FOTOGRAFIJE TURISTIČKIH DESTINACIJA

Avanture u prirodi, fotografije pejzaža, smeštajnih kapaciteta. Kako biste privukli što više posetilaca, putem dobrih fotografija, isporomovišite vašu destinaciju ili objekat na pravi način.

FOTOGRAFIJE PROIZVODA ZA ONLINE PRODAJU

Fotografije proizvoda su važan aspekt za poboljšanje vašeg poslovanja i prodaje. Dobre fotografije mogu pomoći vašim kupcima da znaju koju vrstu proizvoda i usluga nudite.

FOTOGRAFIJE SPONTANIH TRENUTAKA

Želite fotografije vaših kućnih ljubimaca ili spontanih trenutaka sa vaših događaja? Mnogi kažu da su takve, spontane fotografije najbolje jer se tako najbolje vide osećanja, dodiri i ljubav. 

Dobra fotografija je retko slučajnost ili proizvod skupocenih kamera.

Do tehnički doteranih fotografija, nije teško doći. Međutim, da bi se napravila fotografija koja se svojim kvalitetima razlikuje od bezbroj sličnih, potrebno je nešto drugo. Bitan je talenat, lično gledanje autora, iskustvo i emocionalni život.

U okolini sa bezbroj detalja, potrebno je raspoznati ono što je ključno za neki događaj, formu ili lik. Kada fotografišem, ne žurim i dobro posmatram. Posmartanje je osnova za fotografsko izražavanje i garancija da ću uhvatiti pravi trenutak. 

Uspela fotografija za mene kao autora je, da oku posmatrača prikažem ono što želim.

Biljana photography

Pored prirode i aktivnosti u prirodi, fotografišem i razne druge detalje, kao što su: enterijeri i eksterijeri, umetnički i proizvodni predmeti, kućni ljubimci.