Zadržavamo pravo da prilikom pretrage pojedinih internet stranica ovog Sajta prikupljamo određene lične podatke da bismo ispunili vaše zahteve. Svako prikupljanje takvih podataka biće sprovedeno u skladu sa politikom privatnosti, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Urednici Sajta ozbiljno shvataju privatnost Vaših podataka. Ako koristite ovaj Sajt to znači da pristajete da se Vaši podaci prikupljaju, koriste i otkrivaju u skladu sa ovom politikom privatnosti i da ste saglasni sa njenim obavezujućim karakterom.

Informacije koje dobijamo od vas

Posetom ovog Sajta ne morate otkrivati bilo kakve informacije o sebi. Na pojednim stranicama Sajta, tražimo lične informacije o Vama kako bismo omogućili ostvarivanje određenih usluga. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona ili e-mail adresu. Od Vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili. Informacije dobijamo putem online formulara i kada nam pošaljete Vaše podatke putem e-maila.

Upotreba prikupljenih podataka

Informacije se takođe prikupljaju i onda kada ih Vi aktivno ne dostavite tj. pomoću različitih tehnologija i metoda kao što su IP adrese i domeni. Na ovaj način ne prikupljaju se, niti se čuvaju lični podaci.

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta internet sajtu, prosečno vreme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja našeg internet sajta i unapređenja sadržaja.

Otkrivanje prikupljenih podataka

Sve podatke koje nam dostavite nećemo otkrivati trećim licima, izuzev u sledećim slučajevima:

  • U slučaju da imamo zakonsku obavezu – ako dobijemo sudski nalog ili za potrebe sprečavanja prevare ili drugih kriminalnih radnji

Osim ako zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Vaše podatke takođe nećemo preprodavati trećim licima, niti ih koristiti za marketing trećih lica.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi internat sajtovi

Na našem sajtu možete naći veze ka drugim internet sajtovima, za koje ne važi ova Politika privatnosti.

Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Za politiku privatnosti drugih sajtova kojima ne upravljamo, ne možemo da odgovaramo.

Izmene Politike privatnosti

Ukoliko bude bilo kakvih izmena Politike privatnosti, infomracije ćemo blagovremeno objaviti na sajtu.